Varför deltar vi i Kupol-studien?

Några rektorer berättar:

StigGisslen”En av de största utmaningarna för skolan är att få alla att känna sig delaktiga. Att elever, lärare och föräldrar känner sig inkluderade.

För oss innebär Kupol en möjlighet att få djupare insikt och förståelse för eleverna och lärarnas vardag. För mig som skolledare kommer underlaget från studien ge mig möjlighet att analysera parallella processer av upplevd vardag på olika nivåer, elev- resp lärarperspektiv.”

Stig Gisslén rektor på Johan Skytteskolan
Älvsjö, Stockholm

 

 jh gmp1“Vi är glada att få möjlighet att delta i Kupol-projektet. I Kolsva skolområde har arbetet kring klimatet i skolan gått hand i hand med vårt stora utvecklingsarbete kring Elevhälsan: rätt till stöd, trygghetsfrågor och arbetet mot mobbning och kränkning.

Vi menar att skolframgång och känslan av välbefinnande går hand i hand. När skolan går bra, känns det bra och man mår bra – och när man mår bra är det lättare att prestera bra i skolan.


Genom att delta i Kupol får vi en möjlighet att identifiera områden inom skolmiljön som vi kan arbeta vidare med i vårt utvecklingsarbete. Vi rekommenderar andra skolor att delta i Kupol.”

Johan Hallberg, rektor på Malmaskolan och Odensvi Skola
Kolsva skolområde, Köping