Salivprovtagning i Kupol

I Kupol genomförs salivprovtagning för ett urval av eleverna. Bara elever som har fått båda sina vårdnadshavares samtycke kan tillfrågas om att lämna salivprov. Elever har rätt att tacka nej även om deras vårdnadshavare givit sitt tillstånd.

Provtagningen genomförs av en forskningsassistent knuten till projektet. Provtagningen sker vid två tillfällen under samma dag: två prover tas på morgonen (vid skoldagens början) och ett tas på eftermiddagen (vid skoldagens slut).

 

Salivprovtagning på morgonen

På morgonen tas två prover. Eleven får först spotta i ett provrör. Röret har ett munstycke som underlättar att spottet hamnar rätt. Saliven används för att studera gener med betydelse för kroppens stressreaktion.

saliv DNA 1

Eleven får därefter att annat provrör med en cirka fem centimeter lång mjuk gummistav att tugga på i en minut.

salivhand web

Saliv samlas i staven och staven läggs tillbaka i provröret. Provet användas för att mäta mängden kortisol i saliven.

Saliv mun. cort

Provtagningen tar ungefär 10 minuter.

 

Salivprovtagning på eftermiddagen

På eftermiddagen upprepas den andra provtagningsproceduren från morgonen; eleven får ett provrör med en cirka fem centimeter lång mjuk gummistav att tugga på i en minut. Saliv samlas i staven och staven läggs tillbaka i röret.

Saliv tillbaka

Provtagningen tar ungefär 5 minuter.

 

Vad ska salivproven användas till?

Varje elev lämnar saliv i tre rör. Saliven i två av rören används för att mäta kortisol. Kortisol kallas också ’stresshormon’. Vi mäter hur mycket kortisol som finns i saliven på morgonen och eftermiddagen för att få veta hur stressad eleven är. Vi har alla kortisol i saliven, men olika mycket.

Saliven i det tredje röret används för att mäta hur kroppen gör kortisolet. Alla har en kortisolfabrik i kroppen men den fungerar lite olika i olika personer. Tänk att kroppen har en kortisolfabrik som byggts av en snickare. Snickaren har använt en ritning för att kunna veta hur han skall bygga. Denna ritning finns kvar i hela kroppen i hela livet, och snickaren finns också kvar för han behöver bygga på fabriken hela tiden när vi växer och lär oss saker. Vi mäter vad snickaren gör och hur ritningen ser ut vid byggandet av just kortisolfabriken. Hur kortisolfabriken fungerar påverkar hur stressade vi blir t ex i skolan.