Hur hanteras insamlad data?

Kupol har godkänts av Stockholms Regionala Etikprövningsnämnd. När vi samlar in information om dig och ditt barn kommer vi att följa gällande lagar.

 

Alla uppgifter om deltagare i studien skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400, 24 kap 8§). Deltagarnas personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Den information vi får fram i studien kommer att läggas upp i ett dataregister. Ingen annan än personer som arbetar med studien kommer att ta del av dessa data. Dessa personer har lagstadgad tystnadsplikt. Alla data kommer att förvaras kodade så att de inte direkt kan kopplas till just dig eller ditt barn. Enkäterna kommer att vara inlåsta och de elektroniska datafilerna kommer att ligga på en låst server på Institutionen för Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Salivproverna kommer att förvaras på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

 

De insamlade uppgifterna får bara användas inom studien och på det sätt som du har godkänt. För vissa frågor kan data komma att analyseras av forskare i andra länder. Dessa forskare kommer inte att känna till vilka personer data kommer ifrån och dessa data förstörs eller skickas tillbaka efter analys.

 

Karolinska Institutet är ansvarigt för hanteringen dina personuppgifter. Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig i studien. Om du vill veta det kan du skriva till kontaktpersonen vars adress du finner här. Ett sådant utdrag kan du få utan kostnad en gång per år. Om någon uppgift om dig inte stämmer, har du rätt att få den rättad, blockerad eller raderad.

 

För vanliga frågor om insamlad data klicka här