Nyhetsarkiv

Har vi fått er enkät?

Just nu kontaktar Kupol vårdnadshavare om vi saknar uppföljningsenkät från vårdnadshavare och/eller barn.


Ny medarbetare i Kupol

I november börjar vår nya medarbetare Johanna Lindman som kommer att besöka skolor för salivprovtagning.


Prao i Kupol

Saga, som går på en av de skolor som deltar i Kupolstudien, berättar om sin praovecka i Kupol.


Nytt format på sammanställning över skolklimat

Under höstterminen har elever i årskurs nio och lärare besvarat en enkät om skolans pedagogiska och sociala klimat (PESOK). Detta läsår har sammanställningarna ett nytt utseende då fokus ligger på jämförelse med förra årets resultat.


Tack för den här terminen!

Vi på Kupolstudien vill tacka alla deltagare för den här terminen och önskar er en God Jul och ett Gott Nytt år!