Nyhetsarkiv

Glad sommar!

Vi i Kupolstudien tackar alla medverkande skolor, elever och föräldrar för det här läsåret.


Har vi fått er enkät?

Just nu kontaktar Kupol vårdnadshavare om vi saknar uppföljningsenkät från vårdnadshavare och/eller barn.


Ny medarbetare i Kupol

I november börjar vår nya medarbetare Johanna Lindman som kommer att besöka skolor för salivprovtagning.


Prao i Kupol

Saga, som går på en av de skolor som deltar i Kupolstudien, berättar om sin praovecka i Kupol.


Nytt format på sammanställning över skolklimat

Under höstterminen har elever i årskurs nio och lärare besvarat en enkät om skolans pedagogiska och sociala klimat (PESOK). Detta läsår har sammanställningarna ett nytt utseende då fokus ligger på jämförelse med förra årets resultat.