Nyhetsarkiv

Den sista uppföljningsenkäten utskickad

Nu skickar vi ut den sista uppföljningsenkäten till tonåringar som gick ut årskurs nio våren 2017 och den sista uppföljningsenkäten till deras vårdnadshavare.


Datainsamling på skolor snart avslutad

Vi i Kupol-teamet vill tacka alla medverkande tonåringar, föräldrar och skolpersonal för det här läsåret. Nu är den fyra år långa datainsamlingen på skolor snart avslutad.


Enkäter utskickade

I oktober skickades läsårets enkäter ut. Nytt för i år är att alla elever som gick i årskurs 9 läsåret 2015-2016 får hem sin enkät. Majoriteten av årets nior får besvara sin enkät i skolan. Deras vårdnadshavare får hem sin enkät.


Kupoldagen 2016

Nu finns några av presentationerna från Kupolseminariet tillgängliga.


Glad sommar!

Vi i Kupolstudien tackar alla medverkande skolor, elever och föräldrar för det här läsåret.