Ny Kupol-artikel publicerad

Den senaste artikeln från Kupolstudien Academic Expectations and mental health in adolescence: A longitudinal study involving parents´ and their children´s perspectives finns nu tillgänglig för läsning. Artikeln, som är baserad på enkätsvar från barn och föräldrar som deltagit i Kupol, undersöker akademiska förväntningar och dess betydelse för barnets psykiska hälsa. Du hittar hela artikeln på Journal of Adolescent Health´s hemsida: www.jahonline.org.