Kupol med i Pedagogiska magasinet

I senaste numret av Pedagogiska magasinet går det att läsa om Malmaskolan som deltog i Kupolstudien och deras satsning på elevhälsan som höjt elevernas skolresultat.

 

Du hittar hela artikel på Pedagogiska magasinets hemsida: pedagogiskamagasinet.se/halsa-som-rod-trad-vander-resultatet