Den sista uppföljningsenkäten utskickad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I början av november skickar vi ut den sista uppföljningsenkäten till tonåringar som gick ut årskurs nio våren 2017 och den sista uppföljningsenkäten till deras vårdnadshavare.

Om vi inte får din enkät innan slutet av november skickar vi ut en ny, likadan enkät. Ibland hinner vi inte registrera samtliga inkomna enkäter innan påminnelseenkät går ut. Om du får en påminnelseenkät trots att du redan besvarat din första enkät kan du därför bortse från den nya enkäten.