Enkäter utskickade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I oktober skickades detta läsårets enkäter ut. Nytt för i år är att alla elever som gick i årskurs 9 läsåret 2015-2016 får hem sin enkät, det är även deras och deras vårdnadshavares sista enkät. För de elever som detta läsår går i årskurs 9 får majoriteten besvara sin enkät i skolan. Deras vårdnadshavare får hem sin enkät.

 

Har vi inte fått din enkät skickas det under november-december ut en ny, likadan enkät. Ibland hinner vi inte registrera samtliga inkomna enkäter innan påminnelseenkät går ut. Om du får en påminnelseenkät trots att du redan besvarat din första enkät kan du därför bortse från den nya enkäten.