Kupoldagen 2016

Rosariamtidsplan

 

 

 

 

 

 

Onsdagen den 31 augusti gick årets Kupoldag av stapeln. Personal från skolorna som deltar i Kupolstudien bjöds in för en seminarieeftermiddag, det hölls ett antal föreläsningar på området ungas hälsa och lärande och det presenterades även lite resultat från studien. Tack alla ni som kom och lyssnade och ställde viktiga och intressanta frågor!

Nedan hittar ni tre av de presentationerna som hölls under eftermiddagen.

 

Rosaria Galanti:

Kunskap om ungas psykiska hälsa och lärande”

RosariaGalantispresentation2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Ferrer-Wreder:

“Positive Youth Development: New Ideas and Insight about Adolecsents’ Strengths”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Raffetti:

“Use of alcohol, Tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill Health in adolescence?”

ElenaRaffettipresentation2016