Kupol bjuder in till seminarium

DSC_0525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 31/8 anordnar Kupol en ny seminarieeftermiddag med presentation av resultat från studien och föreläsningar inom området ungas hälsa och lärande. Seminariet är främst riktat till personal på medverkande skolor men är även öppet för andra. Förra och förrförra året var intresset stort och många skolsköterskor, skolkuratorer, rektorer och lärare deltog. Seminariet är kostnadsfritt.

Tid: kl. 13.00-16.30

Plats: Inghesalen, plan 2, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Stockholm (Karolinska Institutet, Campus Solna)

Program:

13.00-13.10 Introduktion. Rosaria Galanti

13.10-13.40 Skolmiljö och mental hälsa i tidiga tonåren – en longitudinell studie i Sverige (Kupol). Rosaria Galanti

13.40-14.20 Malmaskolans arbete med att förstärka elevhälsan. Johan Hallberg

14.20-14.50 Epigenetik vid psykisk ohälsa i Kupol. Catharina Lavebratt

14.50-15.20 Paus med fika

15.20-15.50 Positive youth development: New ideas and insights about adolescents´ strenghts. Laura Ferrer-Wreder

15.50-16.20 Use of alcohol and illicit drugs: A cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti

16.20-16.30 Avslutning. Rosaria Galanti

Anmäl dig genom att maila elin.arno@ki.se. Välkomna önskar Kupol-teamet!