Glad sommar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi i Kupolstudien vill tacka alla medverkande skolor, elever och föräldrar för det här läsåret. I år har 3428 elever, 3 285 föräldrar, 1908 lärare och 62 rektorer deltagit. Vi har besökt 49 skolor och inhämtat salivprov från 475 elever. 5982 elever i årskurs 9 har även medverkat genom att svara på en enkät om miljön i deras skola. Ett särskilt tack till all engagerad skolpersonal som gjort detta möjligt!

 

Nu tar delar av Kupol-teamet sommarlov medan andra fortsätter med analys av resultaten. Vi startar nästa läsår den 31/8 med en gemensam seminarieeftermiddag för alla skolor.

 

Glad och solig sommar!

Önskar Kupol-teamet