Har vi fått din enkät?

Jia telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du vårdnadshavare till ett barn i årskurs nio som deltar i Kupolstudien? Just nu kontaktar Kupol vårdnadshavare som inte besvarat någon uppföljningsenkät. 

I januari skickade vi ut en enkät till vårdnadshavare/föräldrar till elever i årskurs nio. Enkäten är en uppföljningsenkät till den enkät som skickades förra och förrförra läsåret. Vi ber dig svara på enkäten och skicka in den i det medföljande svarskuvertet. De uppgifter som vårdnadshavare lämnar är otroligt viktiga och kan inte ersättas av någon utomståendes uppgifter.

 

Har du fått en påminnelse trots att du redan skickat in enkäten? Tyvärr händer det att påminnelse hinner gå ut innan inkomna enkäter registreras. Om du vill vara säker på att vi tagit emot din enkät, hör av dig till vår kontaktperson och samordnare. Du finner hennes kontaktuppgifter längst ner på sidan.

 

Har du tillsammans med din enkät fått en enkät till ditt barn? Vi samarbetar med 90 högstadieskolor i Sverige. Om ditt barn bytt till en icke-medverkande skola, eller om ditt barns skola avbrutit sin medverkan i Kupolstudien, så skickar vi hem också ditt barns uppföljningsenkät. Ditt barn svarar på enkäten och skickar in den i ett av de medföljande svarskuverten you can try these out.

 

Det är frivilligt att delta.

 

Har du frågor, behöver en ny enkät eller ett nytt svarskuvert? Välkommen att ringa eller maila vår kontaktperson och samordnare. Du finner hennes kontaktuppgifter längst ner på sidan. Det går också bra att skicka enkäten till följande adress:

Karolinska Institutet
Kupolstudien, Plan 10
Tomtebodavägen 18a
171 77 Stockholm

 

Tack för din medverkan!