Vill du veta mer om vad epigenetik är?

Här finns  två föreläsningar  av experter inom området från UR Play. Den första är av  professor Karl Ekwall på  Karolinska Institutet  och  heter Epigenetik – livets dirigent.

Den andra  är av professor Per Jensen på Linköpings Universitet och heter Att skapa en hund, epigenetik mellan arv och miljö