Om Kupol

Kupol (Kunskap om Ungas Psykiska hälsa Och Lärande) är ett stort nationellt forskningsprojekt som drivs av forskare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Kupol kommer att bedrivas under fyra år på ca 120 högstadieskolor i Syd- och Mellansverige. Totalt beräknas studien komma att omfatta 8 000 barn.

Skolan är en viktig miljö under uppväxttiden. Trots detta saknas det studier om den sociala och pedagogiska skolmiljöns betydelse för ungas hälsa, särskilt i Sverige. Sådan kunskap behövs eftersom forskning och statistik pekar på att psykisk ohälsa har ökat sedan 80-talet, särskilt bland tonårsflickor.

Syftet med Kupol är att undersöka hur den pedagogiska och sociala miljön i skolan påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Läs mer här!

Kommentarer inaktiverade.