Om Kupol

fyrabarn

Kupol (Kunskap om Ungas Psykiska hälsa Och Lärande) är ett stort nationellt forskningsprojekt som drivs av forskare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur den pedagogiska och sociala miljön i skolan påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Skolan är en viktig miljö under uppväxttiden. Trots detta saknas det studier om den sociala och pedagogiska skolmiljöns betydelse för ungas hälsa, särskilt i Sverige. Sådan kunskap behövs eftersom forskning och statistik pekar på att psykisk ohälsa har ökat bland unga sedan 80-talet, speciellt bland tonårsflickor.

Kupol bedrivs under fyra år på 95 högstadieskolor i Syd- och Mellansverige. Studien beräknas komma att omfatta cirka 5 000 barn. Elever i årskurs sju och åtta utgör studiens kärndeltagare. Vi inhämtar också uppgifter från elevernas vårdnadshavare, samt samlar in information från rektorer, lärare och andra elever på skolorna.

allmänInformationsbroschyr Kupolstudien

Information and questionnaires in English

Kommentarer inaktiverade.